Vad betyder likaledes! Synonymer till likaledes! likaledes betyder!

likaledes

Exempel på användning

Likaledes betyder i stort sett samma sak som även. Se fler synonymer nedan.

Synonymer även, också, likaså, på liknande sätt, på samma sätt, likadant, dito, i lika mån, i lika grad, sammaledes