Anagram till artikel

Det fanns inga perfekta anagram till artikel.
Det finns 94 andra ord som kan skapas utifrån artikel.
6 bokstäver
italer relikt likare talrik
5 bokstäver
kleta trial later relik liera rikta karit karet karel kreta krita alert akter aktie aktre liter raket lirka
4 bokstäver
lire leka lekt rita lera leta lika real reta rate lite like rike lita lira lake trea kria kart tira earl elak elit etik teka teak kral karl kali talk klar klia kela klet kilt kila reka
3 bokstäver
tia rik tal tri tie ria tak tik tir rit tre air rek kel ale alt ark art eka era ila kal kar kil rea kli lat lek akt lie lik lir lit rak ler

Denna anagramsök svarar på frågan "Vilka ord går att bilda utifrån artikel" och bildar endast ord som ingår i Svenska Akademiens Ordlista (SAOL) v. 13.