Anagram till arvslott

Det fanns inga perfekta anagram till arvslott.
Det finns 112 andra ord som kan skapas utifrån arvslott.
7 bokstäver
ostvart
6 bokstäver
stator trotsa lovart
5 bokstäver
alrot solar rosta slarv slott solva sorla sovra start svart stola stolt tolta tolva torta torva total trast trosa trots volta otalt slatt lorta lotta lotsa losta
4 bokstäver
osta sota sova stat stav stol lots stor sval svar tars tarv tolv lova lort torv tosa tota last tova larv trav tsar vals vars vart volt olat sort lott sorl salt otal otta oval sola rast ratt rosa oart rota rots rova rost sarv oral satt solv slav
3 bokstäver
att arv art orv val sta lov var oas vas osa alv sot tro alt ras rot rov tal sav sto tas toa ort sal lav ost lat ros roa rav sol

Denna anagramsök svarar på frågan "Vilka ord går att bilda utifrån arvslott" och bildar endast ord som ingår i Svenska Akademiens Ordlista (SAOL) v. 13.