Anagram till avsnitt

Det fanns inga perfekta anagram till avsnitt.
Det finns 63 andra ord som kan skapas utifrån avsnitt.
6 bokstäver
vittna snitta tvista stativ stinta
5 bokstäver
svina titan vitta nativ vitsa vitna satin snitt vinst sitta tvist tvina
4 bokstäver
svit tant tina tita vina vant svan visa vita vits vitt svin inta stia siva naiv natt nita satt sina sint sita anis stav stat
3 bokstäver
ina sav avi nav nia nit isa vit vis sia tia vin via vas sin ans att sta tas tvi van

Denna anagramsök svarar på frågan "Vilka ord går att bilda utifrån avsnitt" och bildar endast ord som ingår i Svenska Akademiens Ordlista (SAOL) v. 13.