Anagram till bra

Det visade sig finnas 1 perfekt anagram och 0 andra ord som kan skapas utifrån bra.
3 bokstäver
bar

Denna anagramsök svarar på frågan "Vilka ord går att bilda utifrån bra" och bildar endast ord som ingår i Svenska Akademiens Ordlista (SAOL) v. 13.