Anagram till charlotte

Det fanns inga perfekta anagram till charlotte.
Det finns 80 andra ord som kan skapas utifrån charlotte.
6 bokstäver
lathet trohet tretal hotare
5 bokstäver
helot hetta lotta alert lorta rotel tetra tolta torta total atlet cerat alrot later otalt
4 bokstäver
lett lort leta lott oart oral olat otal otta race rate ratt reol reta rota rote tota trea hora real lera halo halt hart char hatt heat etta hela earl hare cert heta holt aloe hota
3 bokstäver
toa era eho att tre art tro alt tal ler ett hal rot roa lat rea hat hel ort het och hoa hor hot ale

Denna anagramsök svarar på frågan "Vilka ord går att bilda utifrån charlotte" och bildar endast ord som ingår i Svenska Akademiens Ordlista (SAOL) v. 13.