Anagram till enligt

Det visade sig finnas 1 perfekt anagram och 28 andra ord som kan skapas utifrån enligt.
6 bokstäver
gentil
5 bokstäver
liten
4 bokstäver
elit igen teln tein lite enig inte inge ting igel gnet geni
3 bokstäver
nie tie ten gel teg nit gen gli lit lin lie len get gin leg

Denna anagramsök svarar på frågan "Vilka ord går att bilda utifrån enligt" och bildar endast ord som ingår i Svenska Akademiens Ordlista (SAOL) v. 13.