Anagram till format

Det fanns inga perfekta anagram till format.
Det finns 43 andra ord som kan skapas utifrån format.
5 bokstäver
amorf forma forta matro
4 bokstäver
atom fram tarm rota raft orma ofta oart mota morf from mora fota farm fart fort arom form fora
3 bokstäver
fat tom toa tam rot rom roa ram orm ort fot art mot far mor amt mat mar arm tro

Denna anagramsök svarar på frågan "Vilka ord går att bilda utifrån format" och bildar endast ord som ingår i Svenska Akademiens Ordlista (SAOL) v. 13.