Anagram till fungera

Det fanns inga perfekta anagram till fungera.
Det finns 51 andra ord som kan skapas utifrån fungera.
6 bokstäver
furage
5 bokstäver
genua refug regna fruga grena fager faner faren runga
4 bokstäver
garn ange gran gena graf gren nare ragu rang rena regn fura runa fuga frua fena faun unge eran urea uran arun urna
3 bokstäver
ren ugn ung agn gen rea ner gan gnu fur fru feg far fan era ena arg nar

Denna anagramsök svarar på frågan "Vilka ord går att bilda utifrån fungera" och bildar endast ord som ingår i Svenska Akademiens Ordlista (SAOL) v. 13.