Anagram till galenckla

Det visade sig finnas 1 perfekt anagram och 93 andra ord som kan skapas utifrån galenckla.
9 bokstäver
nagellack
6 bokstäver
klagan knalla kallna knalle allena
5 bokstäver
enkla gneka galen galla lacka knega glana klaga knall kalla kalna klena klang kanel lakan kanal nagel nacke langa anlag ankel legal nalle angla nacka angel lanka nalla nagla
4 bokstäver
lang klen neka klan knal kneg lena leka lana lega lack laga lank laka lala lake gala kela gall agna akne alka alla anal ange anka cell elak gnek egal acne gana kana gena glan kall
3 bokstäver
lag len aga nek agn ale alg kan all ana aln lek gan kal leg gen kel eka lan EKG gel ena ack

Denna anagramsök svarar på frågan "Vilka ord går att bilda utifrån galenckla" och bildar endast ord som ingår i Svenska Akademiens Ordlista (SAOL) v. 13.