Anagram till glattsi

Det visade sig finnas 1 perfekt anagram och 62 andra ord som kan skapas utifrån glattsi.
7 bokstäver
statlig glattis
5 bokstäver
lista stiga glisa salig stila sitta glatt islag gitta gista slatt litsa slita tilta
4 bokstäver
lita salt satt stil tita stig stia sila slag slig slit sita liga list glia galt tiga gast gatt gist glas glis lisa talg last lias stat stag
3 bokstäver
tas tia tal tag alg sta sil sig sia alt lit lat lag isa ila gli gas att sal

Denna anagramsök svarar på frågan "Vilka ord går att bilda utifrån glattsi" och bildar endast ord som ingår i Svenska Akademiens Ordlista (SAOL) v. 13.