Anagram till gnesta

Det visade sig finnas 1 perfekt anagram och 51 andra ord som kan skapas utifrån gnesta.
6 bokstäver
genast gesant
5 bokstäver
agens agent segna gneta sagen genta stega senat stena tagen
4 bokstäver
sena stag sate sang steg sten nesa nate sega gest gena gnat enas anse ange etsa gnet gast gans gate ante
3 bokstäver
agn ena tas teg tag ans ten ens sta set gen sen est seg gan gas get ges tes

Denna anagramsök svarar på frågan "Vilka ord går att bilda utifrån gnesta" och bildar endast ord som ingår i Svenska Akademiens Ordlista (SAOL) v. 13.