Anagram till harstme

Det visade sig finnas 1 perfekt anagram och 76 andra ord som kan skapas utifrån harstme.
7 bokstäver
hamster
6 bokstäver
master retsam mesart
5 bokstäver
trams smeta retas remsa stare stram maser hetsa smart harem trema harts aster
4 bokstäver
hare rams etsa rast rate trea stam resa mest rest reta same samt sate tsar meta mars hast tarm heat herm ters term heta hets hart tema team harm mast smet mate mats tars
3 bokstäver
sta tas tam tes tre amt set het art era est has hat hem hes mar res mas mat mer mes arm ras rea rem ram

Denna anagramsök svarar på frågan "Vilka ord går att bilda utifrån harstme" och bildar endast ord som ingår i Svenska Akademiens Ordlista (SAOL) v. 13.