Anagram till ingela

Det visade sig finnas 1 perfekt anagram och 41 andra ord som kan skapas utifrån ingela.
6 bokstäver
genial
5 bokstäver
nagel angel galen
4 bokstäver
niga gina lina liga lian lena lega lang inge igen glia glan igel enig gena ange egal geni
3 bokstäver
gin nie nia alg aln lin lie ena leg len gan lan lag gel ina ila gen ale gli agn

Denna anagramsök svarar på frågan "Vilka ord går att bilda utifrån ingela" och bildar endast ord som ingår i Svenska Akademiens Ordlista (SAOL) v. 13.