Anagram till känsla

Det fanns inga perfekta anagram till känsla.
Det finns 47 andra ord som kan skapas utifrån känsla.
5 bokstäver
länsa älska sänka läska slank läkas länka
4 bokstäver
äska länk läns skal näsa sank lans skäl slak änka lask läka lank läsa läsk käla knäa knas klan knal
3 bokstäver
klä ask säl kal kan kas ska sak sal lan näs knä käl län ans läa aln
2 bokstäver
än

Denna anagramsök svarar på frågan "Vilka ord går att bilda utifrån känsla" och bildar endast ord som ingår i Svenska Akademiens Ordlista (SAOL) v. 13.