Anagram till kanelcd

Det visade sig finnas 1 perfekt anagram och 54 andra ord som kan skapas utifrån kanelcd.
7 bokstäver
nackdel
5 bokstäver
enkla dekal nacke kanel andel ankel klena dekan
4 bokstäver
acne kela klan klen lake knal lack elda land lank leda leka lena enda neka ande dela elak dank adel akne deka
3 bokstäver
led and eld lek aln dal ale ned nek len lad lan dan ena del den DNA kel ked eda kan kal eka ack

Denna anagramsök svarar på frågan "Vilka ord går att bilda utifrån kanelcd" och bildar endast ord som ingår i Svenska Akademiens Ordlista (SAOL) v. 13.