Anagram till kokertn

Det visade sig finnas 1 perfekt anagram och 38 andra ord som kan skapas utifrån kokertn.
7 bokstäver
konkret
5 bokstäver
knekt knort toker tenor renko
4 bokstäver
torn krok tron tork rote reko orne oren kort kont knot korn kork
3 bokstäver
nor tro tre ton kok tok ten kon kor rot nek ren rek ort ork eon ont not ner eko

Denna anagramsök svarar på frågan "Vilka ord går att bilda utifrån kokertn" och bildar endast ord som ingår i Svenska Akademiens Ordlista (SAOL) v. 13.