Anagram till konsult

Det fanns inga perfekta anagram till konsult.
Det finns 65 andra ord som kan skapas utifrån konsult.
6 bokstäver
konsul
5 bokstäver
skult lokus tonus olust skolt konst lotus kluns slunk klots
4 bokstäver
skut lust snok stuk klon stol onus slok skol soul skot luns slut tolk snut lunk kolt solk lots klot klut kuts kust knot kult knut lukt kost kont
3 bokstäver
sot sto unt uns ulk tun ton tok klo not son sno sko ost ont nos lut lus lok kut kul kos kon kol sol

Denna anagramsök svarar på frågan "Vilka ord går att bilda utifrån konsult" och bildar endast ord som ingår i Svenska Akademiens Ordlista (SAOL) v. 13.