Anagram till kraftig

Det fanns inga perfekta anagram till kraftig.
Det finns 55 andra ord som kan skapas utifrån kraftig.
6 bokstäver
grafit tragik trafik grafik kartig
5 bokstäver
krita karit gifta katig frita kraft Artig frakt grift kriga rikta fakir
4 bokstäver
krig raft rita kart tiga tira kria karg graf gift fika fart fria fira gikt gira
3 bokstäver
ark art arg tir tik far tia tak tag tri rik rit fat kar ria rak fia fik fri gir akt air

Denna anagramsök svarar på frågan "Vilka ord går att bilda utifrån kraftig" och bildar endast ord som ingår i Svenska Akademiens Ordlista (SAOL) v. 13.