Anagram till kreativ

Det visade sig finnas 1 perfekt anagram och 95 andra ord som kan skapas utifrån kreativ.
7 bokstäver
reaktiv
6 bokstäver
rekavi vikare
5 bokstäver
kvart verka rikta karit karet krita kreta treva vikta virak trave virka virke tveka vitra arkiv aktre aktiv aktie akter raket
4 bokstäver
trea vret trav tira teka tarv riva teak veka verk vakt vari vart veta vika vikt vira vita vite vrak rita rike krav rave kart kria kvar reva ivra rate iver etik reta kiva arve reka
3 bokstäver
via vek ark art kar avi arv ave vit eva kav era eka vik rik kiv tie ria rit riv tri tak rek rea tia tik var tir rav rak tre rev tvi akt vak air

Denna anagramsök svarar på frågan "Vilka ord går att bilda utifrån kreativ" och bildar endast ord som ingår i Svenska Akademiens Ordlista (SAOL) v. 13.