Anagram till längre

Det fanns inga perfekta anagram till längre.
Det finns 30 andra ord som kan skapas utifrån längre.
5 bokstäver
änger länge ängel läger legär
4 bokstäver
enär läge relä regn änge gren gräl
3 bokstäver
älg räl när ren äng lär ner gel län ler len leg gäl gen ärg
2 bokstäver
än

Denna anagramsök svarar på frågan "Vilka ord går att bilda utifrån längre" och bildar endast ord som ingår i Svenska Akademiens Ordlista (SAOL) v. 13.