Anagram till lakrits

Det visade sig finnas 1 perfekt anagram och 131 andra ord som kan skapas utifrån lakrits.
7 bokstäver
klistra trilska
6 bokstäver
talrik trilsk skralt iskarl strila aktris
5 bokstäver
skral sitar slira satir slakt riska skria krats skita sikta lista skira slita krisa litsa kista lirka stark stril alkis trask arisk rista rikta ilska sirat krita strak karit karst trias trial stila ritsa
4 bokstäver
sikt rits rita sila sira sari salt tsar sita skal skat skir skit skri slak slik slit stia stil talk tars task tira rist risk kras kris kali lika lias karl last lask kria lisa risa kral klia kart klar kisa kilt kast lira list ilsk riks rast rask kila lita
3 bokstäver
tik alt tri kas ark tak tir tal kar art kal isa tas ask ila tia akt kil ras rit ris rik sak sal ria sia sik rak sta sil sir lit ska lir lik lat kli kis air

Denna anagramsök svarar på frågan "Vilka ord går att bilda utifrån lakrits" och bildar endast ord som ingår i Svenska Akademiens Ordlista (SAOL) v. 13.