Anagram till lednisk

Det visade sig finnas 1 perfekt anagram och 66 andra ord som kan skapas utifrån lednisk.
7 bokstäver
enskild
6 bokstäver
ilsken
5 bokstäver
dekis kines lekis lisen nidsk sekin senil kisel siden sikel silen silke skild
4 bokstäver
sink sked sken nedi lins lind like slid slik klen sned dels idel kind dike disk ilsk edil inse
3 bokstäver
kis ens sid ide sik sin sil eld ske dis din den sen sed sel lin led lek len lid del lik kil kid kli kel ked ned nek nid ink nie lie

Denna anagramsök svarar på frågan "Vilka ord går att bilda utifrån lednisk" och bildar endast ord som ingår i Svenska Akademiens Ordlista (SAOL) v. 13.