Anagram till lego

Det visade sig finnas 1 perfekt anagram och 4 andra ord som kan skapas utifrån lego.
4 bokstäver
loge
3 bokstäver
ego gel glo leg

Denna anagramsök svarar på frågan "Vilka ord går att bilda utifrån lego" och bildar endast ord som ingår i Svenska Akademiens Ordlista (SAOL) v. 13.