Anagram till lokal

Det visade sig finnas 1 perfekt anagram och 11 andra ord som kan skapas utifrån lokal.
5 bokstäver
kolla
4 bokstäver
kall kola koll olla loka
3 bokstäver
all kal klo kol lok oka

Denna anagramsök svarar på frågan "Vilka ord går att bilda utifrån lokal" och bildar endast ord som ingår i Svenska Akademiens Ordlista (SAOL) v. 13.