Anagram till mästare

Det fanns inga perfekta anagram till mästare.
Det finns 87 andra ord som kan skapas utifrån mästare.
6 bokstäver
mätare mästra mäster retsam mesart smärta master
5 bokstäver
retas säter stram stare smärt smeta trams maser remsa trema smart aster sämre
4 bokstäver
stam smet stäa sate samt mars stäm räta säte tarm tars team tema term ters trea träa tsar tära ärta sära same mats märs mäta etsa mate rams meta rast rate mest mast resa rest reta
3 bokstäver
tre tes mat mas rät mar trä era ära ärm ärt art äta est tam mer tas mes arm mär sär mät ram stä ras sta rea rem res set amt

Denna anagramsök svarar på frågan "Vilka ord går att bilda utifrån mästare" och bildar endast ord som ingår i Svenska Akademiens Ordlista (SAOL) v. 13.