Anagram till magnus

Det visade sig finnas 1 perfekt anagram och 21 andra ord som kan skapas utifrån magnus.
6 bokstäver
masugn
5 bokstäver
manus
4 bokstäver
anus suga gans sang musa
3 bokstäver
mun ung ugn sug mus agn mua ans mas man gas gan gam gnu uns

Denna anagramsök svarar på frågan "Vilka ord går att bilda utifrån magnus" och bildar endast ord som ingår i Svenska Akademiens Ordlista (SAOL) v. 13.