Anagram till mikrovåg

Det fanns inga perfekta anagram till mikrovåg.
Det finns 54 andra ord som kan skapas utifrån mikrovåg.
6 bokstäver
korvig
5 bokstäver
omgiv mikro
4 bokstäver
korg orig moig krom ovig korv krig krog vråk grov giro gorm åmig
3 bokstäver
vrå råg rim riv rom rov vår råk råm vom vig vik våm våg rik grå oår mig giv gom gro går kiv kor orv kår mor måg mår gir ork orm
2 bokstäver
åk åm år

Denna anagramsök svarar på frågan "Vilka ord går att bilda utifrån mikrovåg" och bildar endast ord som ingår i Svenska Akademiens Ordlista (SAOL) v. 13.