Anagram till negativ

Det fanns inga perfekta anagram till negativ.
Det finns 82 andra ord som kan skapas utifrån negativ.
6 bokstäver
tevagn tvinga tvagen
5 bokstäver
agent givet intag nativ tagen tanig tinga genta tvina tving venia vante vinge given vitna envig gneta
4 bokstäver
vagn tein geni tiga tina ting enig avig avge vang nita vant ante veta viga vina ving ange vita vite evig gena inge naiv niga inta gina inte gnat gate giva igen gnet nate
3 bokstäver
gan ven nit via vin giv gin vit get gen vig ave ina van vag avi tvi ena nav tie tia ten nia teg eva agn tag nie

Denna anagramsök svarar på frågan "Vilka ord går att bilda utifrån negativ" och bildar endast ord som ingår i Svenska Akademiens Ordlista (SAOL) v. 13.