Anagram till nougat

Det fanns inga perfekta anagram till nougat.
Det finns 27 andra ord som kan skapas utifrån nougat.
5 bokstäver
tunga tango guano
4 bokstäver
utan gnat nota toga tung noga tona gona
3 bokstäver
ugn toa ung unt ton agn tag tun ona not nog got gan gnu gno ont

Denna anagramsök svarar på frågan "Vilka ord går att bilda utifrån nougat" och bildar endast ord som ingår i Svenska Akademiens Ordlista (SAOL) v. 13.