Anagram till nyser

Det visade sig finnas 1 perfekt anagram och 10 andra ord som kan skapas utifrån nyser.
5 bokstäver
syren
4 bokstäver
rens syre
3 bokstäver
ens ner nys ren res sen syn yen

Denna anagramsök svarar på frågan "Vilka ord går att bilda utifrån nyser" och bildar endast ord som ingår i Svenska Akademiens Ordlista (SAOL) v. 13.