Anagram till operatr

Det visade sig finnas 1 perfekt anagram och 54 andra ord som kan skapas utifrån operatr.
7 bokstäver
torpare rotepar
6 bokstäver
porter rotera ropare optera pretor
5 bokstäver
porta ptroa retor pater orera opera
4 bokstäver
tape torp rote rota ropa reta repa rate torr trea trop ptro prat opar prao peta poet orre oart port porr part
3 bokstäver
per tre era toa ort par tro ror pro rot pet rop roa por rep rea rar rap art arr

Denna anagramsök svarar på frågan "Vilka ord går att bilda utifrån operatr" och bildar endast ord som ingår i Svenska Akademiens Ordlista (SAOL) v. 13.