Anagram till orange

Det fanns inga perfekta anagram till orange.
Det finns 40 andra ord som kan skapas utifrån orange.
5 bokstäver
argon orena regna organ grena
4 bokstäver
ogen gona noga oren nare ange gren gran garn gena orne rang ergo eran regn rena anor
3 bokstäver
rea ren roa agn gro ona nog ner nor gen gan gno era eon ena ego arg nar

Denna anagramsök svarar på frågan "Vilka ord går att bilda utifrån orange" och bildar endast ord som ingår i Svenska Akademiens Ordlista (SAOL) v. 13.