Anagram till paris

Det visade sig finnas 1 perfekt anagram och 27 andra ord som kan skapas utifrån paris.
5 bokstäver
spira sirpa sirap prisa rispa
4 bokstäver
spri ripa sirp sira sari risp risa rips rasp raps pris pari
3 bokstäver
ria asp ris ras rap sia sir pir par isa air

Denna anagramsök svarar på frågan "Vilka ord går att bilda utifrån paris" och bildar endast ord som ingår i Svenska Akademiens Ordlista (SAOL) v. 13.