Anagram till pekarsd

Det visade sig finnas 1 perfekt anagram och 68 andra ord som kan skapas utifrån pekarsd.
7 bokstäver
redskap
6 bokstäver
kasper spader
5 bokstäver
skred skare skarp pares kader skeda skepa skrap drake spade deras spark sprak saker
4 bokstäver
reka rasp reds reda sked repa resa sard skap dask spad spak rask raps aske peka kase aspe park deka kras karp kesa dras keps
3 bokstäver
rad era ske kap dra eka eda asp spe ask kar sed kas ska rak sak ked res rep rek par rea pek ras per rap ark

Denna anagramsök svarar på frågan "Vilka ord går att bilda utifrån pekarsd" och bildar endast ord som ingår i Svenska Akademiens Ordlista (SAOL) v. 13.