Anagram till pensräion

Det visade sig finnas 1 perfekt anagram och 95 andra ord som kan skapas utifrån pensräion.
9 bokstäver
pensionär
7 bokstäver
pension
6 bokstäver
renons spänne snopen person senior
5 bokstäver
prins penni spinn spion pinne enris prion päron opris reson ränne sinne siren snärp spänn penis poesi näpen eosin inrop inner espri nonie
4 bokstäver
spor risp isop pris inse pärs säpo inre rips ränn snor enär inne pose isär spri sirp snip epos sinn rens pors pinn oren orne nors peon neri neon peso änne pion pins
3 bokstäver
sop sno pär nos pen son rep nio pir ens spä eon näs sär spe nie res sir när pin ris nor rop ros ren ner sen pro por per sin
2 bokstäver
än

Denna anagramsök svarar på frågan "Vilka ord går att bilda utifrån pensräion" och bildar endast ord som ingår i Svenska Akademiens Ordlista (SAOL) v. 13.