Anagram till plast

Det visade sig finnas 1 perfekt anagram och 16 andra ord som kan skapas utifrån plast.
5 bokstäver
spalt stalp plats
4 bokstäver
last pals palt spat salt
3 bokstäver
alp tal sta pst sal alt lat asp tas

Denna anagramsök svarar på frågan "Vilka ord går att bilda utifrån plast" och bildar endast ord som ingår i Svenska Akademiens Ordlista (SAOL) v. 13.