Anagram till posinne

Det visade sig finnas 1 perfekt anagram och 36 andra ord som kan skapas utifrån posinne.
7 bokstäver
pension
6 bokstäver
snopen
5 bokstäver
spion poesi pinne sinne spinn penni penis eosin nonie
4 bokstäver
pose peso pion pins epos pinn inne snip inse peon isop sinn neon
3 bokstäver
son sno sop ens sin sen pin eon pen nos nio nie spe

Denna anagramsök svarar på frågan "Vilka ord går att bilda utifrån posinne" och bildar endast ord som ingår i Svenska Akademiens Ordlista (SAOL) v. 13.