Anagram till potatis

Det fanns inga perfekta anagram till potatis.
Det finns 50 andra ord som kan skapas utifrån potatis.
6 bokstäver
spotta taoist
5 bokstäver
aptit posta topas tipsa tapto spott spatt potta sitta patos opiat
4 bokstäver
sopa stop stia stat tips patt tita spat sota isop sita tosa satt tota osta pott otit otta post pitt pist
3 bokstäver
att tia isa tio toa osa tas sto sta oas ost sop asp sia pst sot

Denna anagramsök svarar på frågan "Vilka ord går att bilda utifrån potatis" och bildar endast ord som ingår i Svenska Akademiens Ordlista (SAOL) v. 13.