Anagram till pratam

Det visade sig finnas 1 perfekt anagram och 30 andra ord som kan skapas utifrån pratam.
6 bokstäver
trampa
5 bokstäver
parat apart prata tramp
4 bokstäver
pata rama prat tamp part parm tara para rapa mata tarm mara arta rata ramp
3 bokstäver
tam amt rap ram apa par mat mar art arm ara

Denna anagramsök svarar på frågan "Vilka ord går att bilda utifrån pratam" och bildar endast ord som ingår i Svenska Akademiens Ordlista (SAOL) v. 13.