Anagram till rättvis

Det fanns inga perfekta anagram till rättvis.
Det finns 42 andra ord som kan skapas utifrån rättvis.
6 bokstäver
trävit
5 bokstäver
sträv tvärs tvist tvärt trist värst vrist strit
4 bokstäver
sätt svit svir stäv isär vits vitt rätt värt väst ritt rits rist tvär
3 bokstäver
vit vis täv tät ärt säv tvi trä tir ris sär stä tri sir räv rät riv rit ätt

Denna anagramsök svarar på frågan "Vilka ord går att bilda utifrån rättvis" och bildar endast ord som ingår i Svenska Akademiens Ordlista (SAOL) v. 13.