Anagram till radarpar

Det fanns inga perfekta anagram till radarpar.
Det finns 17 andra ord som kan skapas utifrån radarpar.
5 bokstäver
parad darra drapa radar
4 bokstäver
arra darr rada para rapa
3 bokstäver
rar rap apa rad arr par dra ara

Denna anagramsök svarar på frågan "Vilka ord går att bilda utifrån radarpar" och bildar endast ord som ingår i Svenska Akademiens Ordlista (SAOL) v. 13.