Anagram till rekpaoi

Det visade sig finnas 1 perfekt anagram och 58 andra ord som kan skapas utifrån rekpaoi.
7 bokstäver
kopiera
6 bokstäver
kaperi pikera
5 bokstäver
opera kopra kopia korpa pirka okapi poker
4 bokstäver
prao reka pirk reko pika peka repa rike ripa park orka ropa pari kria kipa epik epok opak karp opar korp kora
3 bokstäver
kor rea rop roa eka eko rik ria rep ork era rek rak rap pek por oka kap kar pir par kip pik pro per ark air

Denna anagramsök svarar på frågan "Vilka ord går att bilda utifrån rekpaoi" och bildar endast ord som ingår i Svenska Akademiens Ordlista (SAOL) v. 13.