Anagram till saknate

Det visade sig finnas 1 perfekt anagram och 87 andra ord som kan skapas utifrån saknate.
7 bokstäver
enstaka
6 bokstäver
atensk sekant
5 bokstäver
kasta skena skate skata kanta senat sakna katsa ensak knasa knast knata satan sankt sakta katse staka stake tanka steka asket taska stena tanks tanke stank
4 bokstäver
teka sank teak task sate taka tank tana sekt sena skat sten sken stek saka akne nesa aske aska enas ante anta anse etsa ansa kana kant anka kasa kase akta kast kesa knas nasa nate neka
3 bokstäver
ana ans tas ten asa ask sak est tak eka ena ens akt sta kan ske kas ska set sen nek tes

Denna anagramsök svarar på frågan "Vilka ord går att bilda utifrån saknate" och bildar endast ord som ingår i Svenska Akademiens Ordlista (SAOL) v. 13.