Anagram till sikndhe

Det visade sig finnas 1 perfekt anagram och 40 andra ord som kan skapas utifrån sikndhe.
7 bokstäver
hednisk
5 bokstäver
dekis siden sekin nidsk kines
4 bokstäver
sned inse sken sked sink sikh dike kind nedi disk hink hind
3 bokstäver
ink din hen ske hes sin hin sik sid sen sed ide nie dis nid nek hed ned kis den kid ked ens

Denna anagramsök svarar på frågan "Vilka ord går att bilda utifrån sikndhe" och bildar endast ord som ingår i Svenska Akademiens Ordlista (SAOL) v. 13.