Anagram till singla

Det visade sig finnas 1 perfekt anagram och 52 andra ord som kan skapas utifrån singla.
6 bokstäver
snigla signal slinga inslag
5 bokstäver
islag glisa salig salin glans signa sling slang
4 bokstäver
sila lian sang sina slag niga lisa slig lins lina liga lias lans glas anis gans gina glis glia lang glan
3 bokstäver
aln ans gan gas gin sin sil sia sig gli sal ila nia ina isa lag lin lan alg agn

Denna anagramsök svarar på frågan "Vilka ord går att bilda utifrån singla" och bildar endast ord som ingår i Svenska Akademiens Ordlista (SAOL) v. 13.