Anagram till skarv

Det visade sig finnas 1 perfekt anagram och 25 andra ord som kan skapas utifrån skarv.
5 bokstäver
varsk
4 bokstäver
vrak vask vars kras krav kvar rask svar skav sarv
3 bokstäver
vas var vak ark ska sav arv rav ras rak kav kas kar ask sak

Denna anagramsök svarar på frågan "Vilka ord går att bilda utifrån skarv" och bildar endast ord som ingår i Svenska Akademiens Ordlista (SAOL) v. 13.