Anagram till slingam

Det visade sig finnas 1 perfekt anagram och 85 andra ord som kan skapas utifrån slingam.
7 bokstäver
samling
6 bokstäver
singla malign manlig signal snigla slinga inslag
5 bokstäver
slang sling signa sigma glisa salin salig masig malis smila islam islag lisma glans glima
4 bokstäver
glis glan sang sina magi glas mani sila lina glam mila mina niga gans gina lins lisa amin glim liga lias lian glia lans lang smal slam anis slig slag smil
3 bokstäver
alm sig gan ans gam sil aln sim sin sia mig gas lim ila ina isa gli ism lag lam lan lin gin alg mal man mas mil min nia sal agn

Denna anagramsök svarar på frågan "Vilka ord går att bilda utifrån slingam" och bildar endast ord som ingår i Svenska Akademiens Ordlista (SAOL) v. 13.