Anagram till sorjakt

Det visade sig finnas 1 perfekt anagram och 107 andra ord som kan skapas utifrån sorjakt.
7 bokstäver
skjorta
6 bokstäver
ostjak trojka torska strajk skrota
5 bokstäver
rosta strak torka kosta tokas krats skoja orask tarok orsak stoja aktor korsa korta trask kroat skota skraj skrot karst trosa stark stork torsk
4 bokstäver
rosa stor rosk rost sota skot rota rots sajt sjok sort sork skat rast skoj tars stoj rask task tsar jakt jota kaos traj kart tosa kast koja kora kors kort kosa kost kota kras oart tork toka orka tjoa osta soja
3 bokstäver
tak tok tjo tja tro tas toa akt sto oja ark art ask jak kaj kar kas koj kor kos oas oka sta ork ort osa ost rak ras roa ros rot sak ska sko sot

Denna anagramsök svarar på frågan "Vilka ord går att bilda utifrån sorjakt" och bildar endast ord som ingår i Svenska Akademiens Ordlista (SAOL) v. 13.