Anagram till talkrav

Det visade sig finnas 1 perfekt anagram och 83 andra ord som kan skapas utifrån talkrav.
7 bokstäver
kvartal
6 bokstäver
lavart kravla kvarta
5 bokstäver
tarva talka talar vakta tavla larva karta kvart kvala trala trava klava klara kavla kavat karva kraal karat kalva avart avlat alvar avtal vraka valka
4 bokstäver
tarv lava vart alka arla raka vakt vaka rata taka tala vala vrak talk tara lata laka arta larv kart kara valk kava kalv klar klav avta trav kral krav kval avla kvar akta vara karl
3 bokstäver
var val vak akt tal tak rav rak lav lat kav kar kal arv art ark alv alt ara

Denna anagramsök svarar på frågan "Vilka ord går att bilda utifrån talkrav" och bildar endast ord som ingår i Svenska Akademiens Ordlista (SAOL) v. 13.